Nabízíme vám výhody stredně velké advokátní kanceláře, která umí profesionálně a rychle pomoci v rozsáhlé škále právních odvětví a služeb, zejména v oborech práva:

  • obchodního a občanského
  • insolvenčního
  • trestního
  • dopravního práva, jakož i řešení sporů z těchto vztahů vyplývající
  • správního a stavebního
  • finančního a smenečného, daňového, cenných papíru, duševního vlastnictví, ochrany hospodářské soutěže, nekalé soutěže
  • pracovního

Mezi další služby, které může naše advokátní kancelář nabídnout, patří zakládání obchodní korporace, zřizování nadací a nadačních fondů a ústavů či zakládání spolků.

Poradenství v souvislosti se spornou agendou zahrnuje zejména:

1) Detailní rozbor klientských dokumentů, přípravu podání vůči soudům a arbitrážním orgánům, jejich prezentaci před těmito orgány v první i další instanci.

2) Zastupování klienta při jednání u soudu nebo arbitrážního soudu, podávání opravných prostředků, jednání s protistranou včetně případné přípravy a uzavření dohody o mimosoudním vyrovnání. Bohaté zkušenosti máme i s vymáháním pohledávek svých klientů, pracovněprávními spory.

V rámci poskytování právní pomoci se zapojujeme do veškerých aspektů obchodních vztahů a zvláště se účastníme vyjednávání, koncipování a poradenství pro nejrůznější obchodní smlouvy.

Pro koho pracujeme?

Subjekty, které naše AK zastupuje a poskytuje jim právní poradenství, jsou tuzemské, ale i zahraniční právnické osoby. Reference jsme připraveni poskytnout na základě vaší žádosti, po obdržení souhlasu našich klientů.

Proč nám dát svoji důvěru?

Při poskytování právních služeb je naše advokátní kancelář velmi flexibilní a po seznámení s příslušnou problematikou jsme připraveni plně vyhovět vašim požadavkům. Věříme, že jsme schopni splnit nároky kladené ze strany vaší společnosti na externí právní poradenství, neboť Advokátní kancelář Vrbka, Štetina, Gregor má v této oblasti bohaté zkušenosti. 

V případě vašich požadavků na doplnění nabídky či osobní jednání v této věci nás neváhejte prosím kontaktovat . V případě vašeho zájmu se těšíme na budoucí spolupráci. Vaši důvěru nezklameme.

Naše advokátní kancelář disponuje zkušenostmi s prováděním právního auditu v mnoha společnostech a odvětvích, včetně provádění Due Diligence. Náš přístup k právnímu auditu je cílený a závěrečná zpráva je vždy koncipována tak, aby přesně vyhovovala potřebám klienta. Vyžaduje-li to povaha řešené kauzy, popř. na přání klienta, spolupracujeme rovněž s odborníky v oblasti ekonomického, finančního a daňového poradenství či s auditorskými firmami.

Naše advokátní kancelář poskytuje právní služby v jazyce českém, anglickém, slovenském a polském.

Hledáte kancelář v centru Brna?

Nabízíme k pronájmu reprezentativní kanceláře ve zrekonstruované budově na na ulici Rašínova 2 v Brně. Budova je na rohu nám. Svobody a Rašínovy ulice. Nabízíme k pronájmu kanceláře o libovolných velikostech. Volejte 602 545 712
Více nabídek