Rodinný dům v Tvarožné Lhotě Více informací

Rodinný dům v Tvarožné Lhotě

Nabízíme nejvyšší nabídce, s právem zajištěného věřitele veškeré nabídky odmítnout, tyto nemovitosti:

Dlužník Robert Hnátek, IČO: 44979975, nar. 19. 8. 1975, Račice 282, PSČ 683 05, KSBR 38 INS 6233/2013

Součástí majetkové podstaty dlužníka je id. spoluvlastnický podíl dlužníka o velikosti 4/5 na těchto nemovitostech:  
 

 • pozemek p.č.st. 175, o výměře 741m2, zastavěná plocha a nádvoří
 • pozemek p.č. 157, o výměře 1.521m2, zahrada
 • budova č.p. 20, rodinný dům, část obce Tvarožná Lhota, stojící na pozemku p.č.st. 175
 

Vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Kroměříž, k.ú. Kroměříž, obec Kroměříž, okres Kroměříž, LV 4459

 

Vaše nabídky s uvedením nabízené výše kupní ceny, Vašich identifikačních údajů, včetně kontaktu na Vás, zasílejte na e-mailovou adresu:dg@akreal.com

Rodinný dům v Tvarožné Lhotě
Rodinný dům v obci Záříčí Více informací

Rodinný dům v obci Záříčí

Nabízíme nejvyšší nabídce, s právem zajištěného věřitele veškeré nabídky odmítnout, tyto nemovitosti:

Dlužník Jaroslav Horák, r.č. 630120/6835, IČO: 67525644, bytem Záříčí 64, Chropyně, PSČ 768 11, KSBR 38 INS 20773/2012

Součástí majetkové podstaty dlužníka dle IZ jsou mj. tyto věci nemovité:
 

 • pozemek p.č. 154, o výměře 325m2, zastavěná plocha a nádvoří , součástí pozemku je budova č.p. 64, část obce Záříčí, bydlení
 • pozemek p.č. 155, o výměře 157m2, zahrada, zemědělský půdní fond
 • pozemek p.č. 156, o výměře 781m2, zahrada, zemědělský půdní fond
 

Vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Kroměříž, k.ú. Záříčí, obec Záříčí, okres Kroměříž, LV 25

 

Vaše nabídky s uvedením nabízené výše kupní ceny, Vašich identifikačních údajů, včetně kontaktu na Vás, zasílejte na e-mailovou adresu:dg@akreal.com

Rodinný dům v obci Záříčí
Rodinný dům v Těšánkách Více informací

Rodinný dům v Těšánkách

Nabízíme nejvyšší nabídce, s právem zajištěného věřitele veškeré nabídky odmítnout, tyto nemovitosti:

Dlužníci Jaroslav Hoffman, r.č. 730903/4403, Romana Hoffmanová, r.č. 736007/4392, oba bytem Těšánky 42, Zdounky, PSČ 768 02, KSBR 28 INS 4734/2014

Dlužník Hoffmanová je vlastníkem nemovitostí zapsaných v katastru nemovitostí:
 

 • pozemek p.č. 35, o výměře 386m2, zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: č.p. 42, rod. dům, část obce Těšánky
 • pozemek p.č. 1020/14, o výměře 193m2, trvalý travní porost
 • pozemek p.č. 1020/14, o výměře 193m2, trvalý travní porost
 • pozemek p.č. 1020/16, o výměře 1.844m2, trvalý trvaní porost
 • pozemek p.č. 1020/22, o výměře 2.565m2, orná půda
 • pozemek p.č. 1020/27, o výměře 3.320m2, orná půda
 • pozemek p.č. 1020/51, o výměře 41m2, orná půda
 • pozemek p.č. 1117, o výměře 180m2, orná půda
 

Zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Kroměříž, k.ú. Těšánky, obec Zdounky, LV 50

 

Vaše nabídky s uvedením nabízené výše kupní ceny, Vašich identifikačních údajů, včetně kontaktu na Vás, zasílejte na e-mailovou adresu:dg@akreal.com

Rodinný dům v Těšánkách